Úvod

Naším cílem je především výchova a rozvoj dětí prostřednictvím komplexní estetické výchovy: kultura pohybu, tanec, hlas a mluva, zpěv, řečové a mluvní dovednosti, výtvarné a dramatické cítění. Toto nelze oddělovat od výchovy vzájemných vztahů, vnímavosti a citlivostí k sobě i k jiným.

Materiálem je bohaté lidové dědictví, konkrétně horácký folklor, folklor Českého Horácka, místa, kde je náš domov.